Praca ....
jest jedyną przyjemnością
której nikt nikomu nie żałuje.

Strona CV-WZOR.COM ma Ci
pomóc w uzyskaniu pracy.

Przygotowanie podań nigdy
jeszcze nie było takie proste.

Podanie o prace

Dobrze napisane podanie o prace powinno zaowocować zaproszeniem na rozmowę z pracodawcą, kolejno nasze CV i rozmowa kwalifikacyjna rozstrzygnie czy zostaniemy zatrudnieni, i na jakich warunkach podejmiemy pracę.
Od tych kilku dokumentów i chwil na rozmowie może rozstrzygnąć się nasza przyszłość zawodowa, dlatego watro się dobrze przygotować to tej próby.

Podanie na sekretarkę / pracownik biurowy:

Rzeszów, dnia 17.07.2012r.
Joanna Wiśniewska
ul. Piękna 17
40-404 Rzeszów
tel. 606-777-XXX
"Adriatyk"
ul. Jasna 28
Podanie o pracę

Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie w firmie "Adriatyk" na stanowisku sekretarki. Praca na tym stanowisku jest zgodna z moimi kwalifikacjami i dopowiada moim zainteresowaniom. W trakcie szkoły odbyłam praktyki które pozwoliły mi zdobyć niezbędną wiedzę w tym zawodzie.
Bardzo dobrze opanowałam obsługę komputera i pakiet biurowy OpenOffice. Jestem osobą komunikatywną o pogodnym usposobieniu.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania o pracę. Czekam na spotkanie z Państwem, aby przedyskutować możliwość mojego zatrudnienia.
Proszę o kontakt.
Joanna Wiśniewska

Załączniki:
1. Życiorys zawodowy
2. Kwestionariusz osobowy
© www.cv-wzor.com |